Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Mer om Astma och KOL

 

Astma

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att man ibland får svårt att andas. Orsaken till sjukdomen är att man har en inflammation i luftrören. Det är vanligast att man får astma i barndomen, men man kan få sjukdomen i alla åldrar.

Hos barn är det vanligt att astma beror på allergi mot till exempel pälsdjur, pollen eller kvalster, men hos vuxna är det oftast andra saker som utlöser besvären. Det kan vara till exempel luftvägsinfektioner, fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök, en del läkemedel eller ämnen som parfymer och avgaser.

Symtom vid astma

Symtomen vid astma kommer i perioder. Ibland känner man sig helt frisk, och ibland har man mycket besvär. När man har astma är det vanligt att man får:

 • Attacker av andnöd
 • Pipande och väsande andning
 • Långvarig hosta utan förklaring, ofta nattetid
 • Långvarig hosta när man är förkyld
 • Hosta vid fysisk ansträngning.

Behandling

Astma behandlas främst med mediciner som dämpar inflammationen och vidgar luftrören. De flesta behöver både förebyggande läkemedel som man tar regelbundet och snabbverkande som man tar vid tillfälliga besvär.

 

KOL

KOL är en lungsjukdom som beror på att lungorna har skadats så att luftrören blir trängre än normalt och man har svårt att ta upp syre. Man kan då få svårare att andas, känna sig trött och orka mindre.

Sjukdomen orsakas framför allt av tobaksrökning och utvecklas långsamt under flera år. I början kan man ha ganska lindriga besvär, men om man fortsätter att röka och sjukdomen förvärras kan det bli svårt att klara av enkla vardagssysslor själv.
Det är ovanligt att man får sjukdomen innan man har fyllt 40 år.

Symtom vid KOL

Om man har KOL är det vanligt att man får:

 • Svårare att andas när man anstränger sig
 • Allt oftare behöver hosta upp slem
 • Oofta får infektioner i luftvägarna
 • Hör rosslande och pipande ljud när man andas
 • Ffår andnöd även vid lätt ansträngning
 • Magrar och får svullna fötter.

Behandling

Att sluta röka är det enda som kan stoppa utvecklingen av sjukdomen. De flesta brukar må bättre efter rökstopp. Den skada som redan har skett på lungorna går inte att reparera. En viktig del av behandlingen är att få hjälp att kunna leva ett så vanligt liv som möjligt, till exempel genom motion, information om sjukdomen och läkemedel.

 

Källa: www.1177.se

Uppdaterad 11 februari 2013