Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk nervsjukdom uppkallad efter James Parkinson, en engelsk läkare som år 1817 beskrev några personer med typiska symtom. Sjukdomen kan påverka rörelseförmågan, humöret och intellektet  och är ungefär lika vanlig hos kvinnor som hos män (1-2 personer per tusen invånare).

De första symtomen framträder först i vuxen ålder och oftast inte förrän i 50-60-åren. Det är mer ovanligt att man drabbas tidigare. Sjukdomen kan också börja i högre åldrar och sammanfaller då ofta med de problem som kan framkallas av åldersbetingad nedsättning av rörlighet, humör och tankeförmåga.Läs mer om Parkinsons sjukdom här...

Om du har Parkinsons sjukdom, eller har någon anhörig eller närstående som har sjukdomen kan du även hitta mera information om sjukdomen och wearing-off (dosglapp*) på hemsidan www.wearingoff.se.

*dosglapp innebär att du märker att de positiva effekterna av en dos levodopa gradvis avtar och inte varar tills det är dags för nästa dos, eller tills nästa dos börjar verka. Du kan därför känna att du skulle behöva ta nästa levodopados tidigare

Uppdaterad 3 maj 2013