Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Våra produkter

Astma och kol

Beclomet Easyhaler

beklometason

Inhalationssteroid för underhållsbehandling vid astma

» Läs mer...


Astma och kol

Bufomix Easyhaler

budesonid/formoterol

Inhalationssteroid och bronkdilaterare för kombinationsbehandling vid astma eller svår KOL.

» Läs mer...


Astma och kol

Buventol Easyhaler

salbutamol

Snabbverkande bronkdilaterare för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

» Läs mer...


Astma och kol

Giona Easyhaler

budesonid

Inhalationssteroid för underhållsbehandling vid astma.

» Läs mer...Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!