Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Blodförtunnande

Medicinsk service

Inom området erbjuder vi en veckodosett för säkrare dosering samt en Orion Warfarin bricka att bäras runt halsen. Beställ här...

Warfarin Orion är ett warfarin utan färgämne som är bioekvivalent med Waran tablett 2,5 mg.

Behandling med warfarin, som är ett blodförtunnande läkemedel, används för att förebygga tromboemboliska komplikationer, som kan leda till stroke, hos patienter med förmaksflimmer.

Enligt Läkemedelsverket är läkemedel med snävt terapeutiskt intervall, där relativt små förändringar i plasmakoncentrationen hos en enskild individ kan ha terapeutisk betydelse, inte utbytbara på apotek. Känsligheten för vitamin K-antagonister varierar och regelbunden kontroll av PK (INR) är därför nödvändig. För att patienten ska få behandling med Warfarin Orion måste det förskrivas aktivt av läkaren. 

Uppdaterad 27 februari 2019
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt Warfarin Orion material.

Beställ material

Warfarin Orion (warfarinnatrium) [Rx].F. För behandling och förebyggande av djup ventrombos och lungemboli. Förebyggande av tromboemboliska komplikationer efter stor transmural hjärtinfarkt. Förebyggande av tromboemboliska komplikationer hos vissa patienter med förmaksflimmer eller klaffproteser. Tabletter 2,5 mg.  Senaste översyn av produktresumé: 2018-08-17. För priser och ytterligare information se www.fass.se.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!