Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Dystoni, spasticitet

Medicinsk service

Orion Pharma erbjuder medicinsk service med kontinuerlig utbildning och vetenskaplig support. Du kan även beställa material kostnadsfritt både till dig och dina patienter, klicka här.

Xeomin - ett rent neurotoxin

Botulinumtoxin injektioner intramuskulärt är ett väletablerat förstahandsval vid fokala dystonier och spasticitet. Xeomin (botulinum neurotoxin typ A), är ett rent neurotoxin fritt från komplexbildande proteiner avsedd för behandling av blefarospasm (ögonlockskontraktioner), cervikal dystoni (spastisk tortikollis) och spasticitet efter stroke. Xeomin finns både med 50 enheter, 100 enheter och 200 enheter/injektionsflaska.

MyDystonia - en dystonidagbok för patienter

MyDystonia visualiserar och följer sjukdomspåverkan och behandlingsresultat över tiden och kan därmed underlätta kommunikationen mellan patient och läkare.

Vill du läsa mer om hur du kan använda MyDystonia, klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XEOMIN® (botulinumneurotoxin typ A) [Rx] [Ff]. En injektionsflaska innehåller 50, 100 eller 200 enheter, pulver till injektionsvätska, lösning. För symtomatisk behandling av blefarospasm, cervikal dystoni av övervägande rotatorisk typ (spastisk torticollis) och av spasticitet i övre extremiteter hos vuxna. Injektionsflaska 1 styck (förmån). För 100 enheter även 6 x 1 styck (ej förmån). Senaste översyn av produktresumé: 2017-09-18. För ytterligare information se www.fass.se.

På grund av skillnader i bestämningen av styrka är doserna för XEOMIN inte utbytbara mot andra beredningar med botulinumtoxin.

Uppdaterad 15 november 2018
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material inom dystoni och spasticitet.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!