Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Genom att använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Beställ material

Här kan du som arbetar inom sjuk- och hälsovård beställa vårt material kostnadsfritt.

 • Produktinformation

 • Patientinformation

  • En liten faktabok om Parkinsons sjukdom symtom, diagnostik och behandling

   En liten faktabok om Parkinsons sjukdom symtom, diagnostik och behandling

   En liten faktabok om Parkinsons sjukdom symtom, diagnostik och behandling har tagits fram av ParkinsonFörbundet i samarbete med Bo Johnels, tidigare verksam vid neurologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Miriam Carlsson parkinsonsjuksköterska, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ny reviderad version mars 2012.

   » Läs mer...
   Antal
  • Medicinschema

   Medicinschema

   Här kan man fylla i viktig information så som tid för nästa besök och doseringsanvisningar.

   » Läs mer...
   Antal
  • Patientinformation: Till dig som behandlas med Stalevo

   Patientinformation: Till dig som behandlas med Stalevo

   Broschyren vänder sig till patienten som får Stalevo (levodopa/karbidopa/entakapon) för behandling av Parkinsons sjukdom. Uppdaterad version med Stalevo i sju olika styrkor.

   Mars 2012

   » Läs mer...
   Antal
  • Rehabilitering av yngre personer med Parkinsons sjukdom

   Rehabilitering av yngre personer med Parkinsons sjukdom

   Vid Arvid Carlsson Institutet i Göteborg har man påbörjat rehabilitering av personer med Parkinsons sjukdom i tidig fas för att hjälpa dem att vidmakthålla sin kapacitet i arbetslivet och på fritiden. Resultaten från denna nya verksamhet ser lovande ut och såväl forskningen som rehabiliteringsarbetet beskrivs kortfattat i denna broschyr.

   Redaktörer är Åsa Lundgren-Nilsson och Bo Johnels.

   » Läs mer...
   Antal
  •  
 • Orion Pharma Neurologi

 • Skriftserie

  • Palliativ vård vid Parkinsons sjukdom

   Palliativ vård vid Parkinsons sjukdom

   När parkinsonpatienter kommer till slutskedet av sin sjukdom behövs en välfungerande palliativ vård. Skriften beskriver palliativ vård vid Parkinsons sjukdom generellt samt olika åtgärder vid viss symtomatologi. Skriften tar bl.a. upp: smärta, sömnbesvär, mage/tarm, kommunikation, demens, hallucinationer.

   Av Dr Otto Slätis, geriatriska kliniken, Norrtälje

   » Läs mer...
   Antal
  • Parkinsons sjukdom: Det sena stadiet

   Parkinsons sjukdom: Det sena stadiet

   Den kliniska bilden av patienten i det sena stadiet är förutom parkinsonsymtomen också präglad av komorbiditet och polyfarmaci. De icke-motoriska problemen dominerar den kliniska bilden. Denna skrift är tänkt som ett hjälpmedel i arbetet för läkare och sjuksköterskor på sjukhus, inom primärvården och inte minst på vårdhemmen, där en stor del av dessa patienter vistas.

   Av Tove Henriksen, överläkare och specialist i rörelserubbningar; Susanne Ehrenfels, specialist inom neuropsykologi och Birgitte Christophersen, specialistsjuksköterska inom Parkinsons sjukdom. Samtliga är verksamma vid Bispebjerg sjukhus i Danmark.

   » Läs mer...
   Antal
  • Atypiska parkinsonsyndrom

   Atypiska parkinsonsyndrom

   I motsats till tidigare antaganden, utgör de atypiska parkinsonsyndromen antagligen upp till 30 % av alla fall av parkinsonism. De utgör en stor diagnostisk och behandlingsmässig utmaning för behandlande neurolog. Denna broschyr är avsedd för sjukvårdspersonal som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med patienter med parkinsonism. Tonvikten har lagts på utredning, diagnostik och individuell behandling av MSA, PSP, LBD och CBD.

   Av Tove Henriksen, neurolog och specialist i rörelserubbningar vid Bispebjerg, Hospital i Danmark. December 2009.

   » Läs mer...
   Antal
  • Fatigue vid Parkinsons sjukdom

   Fatigue vid Parkinsons sjukdom

   Fatigue debuterar ofta tidigt i sjukdomsförloppet när de motoriska symtomen är lindriga och bara lite funktionsnedsättande. Fatigue leder till minskat deltagande i det sociala livet och till nedsatt livskvalitet. Trots detta är det sparsamt med forskning inom området. I denna skrift diskuteras fatigue hos parkinsonpatienter och författaren ger råd om behandling.

   Av Karen Herlofson, neurolog vid Sørlandets sjukhus HF Arendal, Norge.

   » Läs mer...
   Antal
  •  
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!