Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på sidan och ge dig den bästa möjliga upplevelsen.
Genom att använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Skriftserie

 • Palliativ vård vid Parkinsons sjukdom

  Palliativ vård vid Parkinsons sjukdom

  När parkinsonpatienter kommer till slutskedet av sin sjukdom behövs en välfungerande palliativ vård. Skriften beskriver palliativ vård vid Parkinsons sjukdom generellt samt olika åtgärder vid viss symtomatologi. Skriften tar bl.a. upp: smärta, sömnbesvär, mage/tarm, kommunikation, demens, hallucinationer.

  Av Dr Otto Slätis, geriatriska kliniken, Norrtälje

  » Läs mer...
  Antal
 • Parkinsons sjukdom: Det sena stadiet

  Parkinsons sjukdom: Det sena stadiet

  Den kliniska bilden av patienten i det sena stadiet är förutom parkinsonsymtomen också präglad av komorbiditet och polyfarmaci. De icke-motoriska problemen dominerar den kliniska bilden. Denna skrift är tänkt som ett hjälpmedel i arbetet för läkare och sjuksköterskor på sjukhus, inom primärvården och inte minst på vårdhemmen, där en stor del av dessa patienter vistas.

  Av Tove Henriksen, överläkare och specialist i rörelserubbningar; Susanne Ehrenfels, specialist inom neuropsykologi och Birgitte Christophersen, specialistsjuksköterska inom Parkinsons sjukdom. Samtliga är verksamma vid Bispebjerg sjukhus i Danmark.

  » Läs mer...
  Antal
 • Atypiska parkinsonsyndrom

  Atypiska parkinsonsyndrom

  I motsats till tidigare antaganden, utgör de atypiska parkinsonsyndromen antagligen upp till 30 % av alla fall av parkinsonism. De utgör en stor diagnostisk och behandlingsmässig utmaning för behandlande neurolog. Denna broschyr är avsedd för sjukvårdspersonal som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med patienter med parkinsonism. Tonvikten har lagts på utredning, diagnostik och individuell behandling av MSA, PSP, LBD och CBD.

  Av Tove Henriksen, neurolog och specialist i rörelserubbningar vid Bispebjerg, Hospital i Danmark. December 2009.

  » Läs mer...
  Antal
 • Fatigue vid Parkinsons sjukdom

  Fatigue vid Parkinsons sjukdom

  Fatigue debuterar ofta tidigt i sjukdomsförloppet när de motoriska symtomen är lindriga och bara lite funktionsnedsättande. Fatigue leder till minskat deltagande i det sociala livet och till nedsatt livskvalitet. Trots detta är det sparsamt med forskning inom området. I denna skrift diskuteras fatigue hos parkinsonpatienter och författaren ger råd om behandling.

  Av Karen Herlofson, neurolog vid Sørlandets sjukhus HF Arendal, Norge.

  » Läs mer...
  Antal
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!