Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Aurora intensivvårdsutbildning

 

Att förändra strategier och attityder är en stor uppgift och det kräver ett långsiktigt arbete. Med denna intensivvårdsutbildning  hoppas vi kunna hjälpa till med en ”pusselbit” till de kliniker som önskar komma igång med arbetet.

Denna interaktiva utbildning bidrar till att sprida aktuell kunskap som framkommit de senaste åren i studier inom intensivvården. T.ex. att patienter som får ytligare sedering vårdas under kortare tid på IVA och drabbas av färre komplikationer.1,2 Man har dessutom sett att överlevnaden förbättras vid tidig upptäckt av och kortare tid med IVA- utlöst delirium.3

Utbildningsmaterialet innehåller faktamoduler för:
• Hur monitorerar vi smärta och sederingsdjup?
• Mål med sedering
• Delirium
• Äldre och delirium
• Farmakologi: övergripande för analgetika och sedativa
• 9 patientfall från den kliniska vardagen som underlag för diskussioner om strategier och fördelar/nackdelar med olika val. Fallen innehåller interaktiva frågor (mentometerutrustning används) för att stimulera diskussionen.

Aurora är en flexibel utbildning som kan göras som en heldagsutbildning eller delas in i flera utbildningstillfällen om tiden är begränsad. Vi ”skräddarsyr” utbildningen efter era behov och önskemål.


Är du intresserad av att denna utbildning på din klinik? Kontakta Pia Bolinder, e-post pia.bolinder@orionpharma.com

1) De Jonghe et al. Crit Care Med 2005;33:120–7.
2) Girard T, et al. Lancet 2008;371:126–34.
3) Pisani MA , et al. Am J Respir Crit Care Med 2009;180:1092-7.

Uppdaterad 20 februari 2018

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!