Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Beställ material

Här kan du som arbetar inom sjuk- och hälsovård beställa vårt material kostnadsfritt.

 • Produktmaterial

  • Så här använder du dexdor inom intensivvård

   Så här använder du dexdor inom intensivvård

   En liten broschyr i praktiskt fickformat (A6). Med information om bl.a. spädning, doser, behandlingsstart och annat praktiskt kring dexdor-användning inom intensivvård.

   Antal
  • Så här använder du dexdor vid procedurrelaterad/vaken sedering

   Så här använder du dexdor vid procedurrelaterad/vaken sedering

   En liten broschyr i praktiskt fickformat (A6). Med information om bl.a. behandlingsstart och annat praktiskt kring dexdor-användning vid procedurrelaterad/vaken sedering.

   Antal
  • dexdor doskort 4 mikrogram/ml i fickformat, IVA-indikation

   dexdor doskort 4 mikrogram/ml i fickformat, IVA-indikation

   Ett litet doseringskort (IVA-indikation) i fickformat för färdig lösning 4 mikrogram/ml.

   Du kan beställa laminerade doskort kostnadsfritt eller ladda ned doskortet som en pdf på länken nedan.


   Ladda ned doskortet som pdf här.

   » Läs mer...
   Antal
  • dexdor doskort 4 mikrogram/ml (A4), IVA-indikation

   dexdor doskort 4 mikrogram/ml (A4), IVA-indikation

   För att underlätta inställningar på infusionspumpar finns detaljerad doseringsinformation.

   Du kan beställa inplastade doskort i A4-format kostnadsfritt eller ladda ned doskortet som en pdf på länken nedan.

   Ladda ned doskortet som pdf här.

   » Läs mer...
   Antal
  • dexdor doskort 8 mikrog/ml i fickformat, IVA-indikation

   dexdor doskort 8 mikrog/ml i fickformat, IVA-indikation

   Ett litet doseringskort (IVA-indikation) i fickformat för färdig lösning 8 mikrogram/ml.

   Du kan beställa laminerade doskort kostnadsfritt eller ladda ned doskortet som en pdf på länken nedan.


   Ladda ned doskortet som pdf här.

   » Läs mer...
   Antal
  • dexdor doskort 8 mikrogram/ml (A4), IVA-indikation

   dexdor doskort 8 mikrogram/ml (A4), IVA-indikation

   För att underlätta inställningar på infusionspumpar finns detaljerad doseringsinformation.

   Du kan beställa inplastade doskort i A4-format kostnadsfritt eller ladda ned doskortet som en pdf på länken nedan.

   Ladda ned doskortet som pdf här.

   » Läs mer...
   Antal
  •  
 • Övrigt

  • Skrift om sömn och sömnstörningar på IVA

   Skrift om sömn och sömnstörningar på IVA

   Agneta Markström, docent i anestesiologi och intensivvård, sammanfattar i skriften aktuell kunskap och erfarenheter om IVA-patientens sömnproblematik och vad som kan göras för att förbättra situationen.

    

   Februari 2018

   Antal
  • Skrift om smärtskattning på IVA

   Skrift om smärtskattning på IVA

   Smärtskattning av vuxna intensivvårdspatienter med fokus på patienter som inte kan kommunicera

   Att smärtlindra intensivvårdspatienter optimalt är en utmaning då många inte kan kommunicera verbalt under delar av sin vårdtid t.ex. pga. respiratorbehandling. Idag finns validerade instrument för att smärtskatta patienter med kommunikationssvårigheter, ett av dem är Critical Care Pain Observational Tool (CPOT). Den här skriften ger en introduktion om CPOT och författaren Doris Nürnberg Damström delar med sig av erfarenheter av att införa CPOT i den kliniska vardagen.

   Augusti 2015

   Antal
  • Intensivvård - patientinformation

   Intensivvård - patientinformation

   Ursprung och inspiration till den här broschyren kommer från ICUsteps i Storbritannien. ICUsteps är en stödorganisation för patienter som vårdats inom intensivvården och deras närstående.
   Broschyren riktar sig också till personer som arbetar med eller kommer kontakt med intensivvård.

   Januari 2015

   Antal
  • Skrift om varför är det så viktigt att diagnostisera delirium tidigt på IVA-patienter?

   Skrift om varför är det så viktigt att diagnostisera delirium tidigt på IVA-patienter?

   Skriften sammanfattar kunskapsläget kring intensivvårdsdelirium. Här hittar du också beskrivningar för RASS, CAM-ICU, ICDSC och NuDESC - verktyg för det dagliga arbetet på en intensivvårdsavdelnig för att upptäcka delirium.

   December 2013

   Antal
  • RASS och CAM-ICU med CPOT fickfolder

   RASS och CAM-ICU med CPOT fickfolder

   Praktisk fickfolder med RASS-skala och -procedur och CAM-ICU screeninginstrument för delirium, samt CPOT skattningstabell, ett  verktyg för bedomning av smärta hos intensivpatienter.

   Antal
  • RASS och NuDesc med CPOT fickfolder

   RASS och NuDesc med CPOT fickfolder

   Praktisk fickfolder med RASS-skala och -procedur och NuDESC screeninginstrument för delirium, samt CPOT skattningstabell, ett  verktyg för bedomning av smärta hos intensivpatienter.

   Antal
  • Användarstöd för smärtbedömning med CPOT

   Användarstöd för smärtbedömning med CPOT

   CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) används för bedömning av patienter som inte själva kan kommunicera att de har/inte har smärta. Bedömningsskalan finns i våra fickfoldrar, se ovan.

   Här kan du ladda ned en pdf "Användarstöd för smärtbedömning med hjälp av CPOT" som beskriver proceduren mera ingående.

   » Läs mer...
  • Skrift om tidig rehabilitering av IVA-patienter

   Skrift om tidig rehabilitering av IVA-patienter

   Skriften "Tidig rehabilitering av IVA-patienter - utmaningar och möjligheter" av Lars Bergren och Kristoffer Ingeby riktar sig till vårdpersonal på IVA. Tidig rehabilitering av IVA-patienter kräver ett nära teamarbete mellan all personal på avdelningen. I skriften hittar du också kriterier för säker moblisering av IVA patienter.

   April 2017

   Antal
  •  
 • Artiklar och publikationer

  • a) Dexmedetomidine vs. midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: Two randomised controlled trials

   a) Dexmedetomidine vs. midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: Two randomised controlled trials

   Jakob SM, et al. JAMA 2012;307:1151-60.

   Artikeln presenterar det sammanslagna resultatet av två stora kliniska studier (MIDEX och PRODEX). I dessa studier jämförs dexmedetomidin med standardläkemedlen midazolam (MIDEX) respektive profopol (PRODEX) för långtidssedering i samband med med intensivvård.

   Antal
  • b) Dexmedetomidine vs Midazolam for Sedation of Critically Ill Patients.

   b) Dexmedetomidine vs Midazolam for Sedation of Critically Ill Patients.

   Riker RR et al. JAMA. 2009;301(5):489-499.

   Studien inkluderar en intensivvårdspopulation med behov av lätt till måttlig sedering. Primär endpoint är tid inom sederingsmålet (mätt med RASS skalan). Som sekundär endpoint är prevalens och incidens av delirium (mätt med CAM-ICU), duration av mekanisk ventilation, tid på sjukhus mm.

   Antal
  • c) Dexmedetomidine versus propofol/midazolam for long-term sedation during mechanical ventilation.

   c) Dexmedetomidine versus propofol/midazolam for long-term sedation during mechanical ventilation.

   Ruokonen E et al Intensive Care Med. 2009;35:282-290.

   Pilotstudien inkluderar en intensivvårdspopulation och syftet var att jämföra dexmedetomidin med propofol och midazolam (SOC) hos patienter som behövde långtidssedering och hur bra dexmedetomidin är i jämförelse med SOC är när det gäller att hålla patienten inom rätt sederingsdjup ordinerat med hjälp av RASS-skalan.

   Antal
  • d) Effect of Sedation With Dexmedetomidine vs Lorazepam on Acute Brain Dysfunction in Mechanically Ventilated Patients.

   d) Effect of Sedation With Dexmedetomidine vs Lorazepam on Acute Brain Dysfunction in Mechanically Ventilated Patients.

   Pandharipande P et al. JAMA. 2007;298(22):2644-2653.

   Studien inkluderar en intensivvårdspopulation med behov av lätt till måttlig sedering. Primär endpoint är dagar vid liv utan koma eller delirium (mätt med CAM-ICU), samt procent av sedationstiden inom sederingsmålet (mätt med RASS skalan).

   Antal
  •  
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!