Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Artiklar och publikationer

 • a) Dexmedetomidine vs. midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: Two randomised controlled trials

  a) Dexmedetomidine vs. midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: Two randomised controlled trials

  Jakob SM, et al. JAMA 2012;307:1151-60.

  Artikeln presenterar det sammanslagna resultatet av två stora kliniska studier (MIDEX och PRODEX). I dessa studier jämförs dexmedetomidin med standardläkemedlen midazolam (MIDEX) respektive profopol (PRODEX) för långtidssedering i samband med med intensivvård.

  Antal
 • b) Dexmedetomidine vs Midazolam for Sedation of Critically Ill Patients.

  b) Dexmedetomidine vs Midazolam for Sedation of Critically Ill Patients.

  Riker RR et al. JAMA. 2009;301(5):489-499.

  Studien inkluderar en intensivvårdspopulation med behov av lätt till måttlig sedering. Primär endpoint är tid inom sederingsmålet (mätt med RASS skalan). Som sekundär endpoint är prevalens och incidens av delirium (mätt med CAM-ICU), duration av mekanisk ventilation, tid på sjukhus mm.

  Antal
 • c) Dexmedetomidine versus propofol/midazolam for long-term sedation during mechanical ventilation.

  c) Dexmedetomidine versus propofol/midazolam for long-term sedation during mechanical ventilation.

  Ruokonen E et al Intensive Care Med. 2009;35:282-290.

  Pilotstudien inkluderar en intensivvårdspopulation och syftet var att jämföra dexmedetomidin med propofol och midazolam (SOC) hos patienter som behövde långtidssedering och hur bra dexmedetomidin är i jämförelse med SOC är när det gäller att hålla patienten inom rätt sederingsdjup ordinerat med hjälp av RASS-skalan.

  Antal
 • d) Effect of Sedation With Dexmedetomidine vs Lorazepam on Acute Brain Dysfunction in Mechanically Ventilated Patients.

  d) Effect of Sedation With Dexmedetomidine vs Lorazepam on Acute Brain Dysfunction in Mechanically Ventilated Patients.

  Pandharipande P et al. JAMA. 2007;298(22):2644-2653.

  Studien inkluderar en intensivvårdspopulation med behov av lätt till måttlig sedering. Primär endpoint är dagar vid liv utan koma eller delirium (mätt med CAM-ICU), samt procent av sedationstiden inom sederingsmålet (mätt med RASS skalan).

  Antal
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!