Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Övrigt

 • Skrift om sömn och sömnstörningar på IVA

  Skrift om sömn och sömnstörningar på IVA

  Agneta Markström, docent i anestesiologi och intensivvård, sammanfattar i skriften aktuell kunskap och erfarenheter om IVA-patientens sömnproblematik och vad som kan göras för att förbättra situationen.

   

  Februari 2018

  Antal
 • Skrift om smärtskattning på IVA

  Skrift om smärtskattning på IVA

  Smärtskattning av vuxna intensivvårdspatienter med fokus på patienter som inte kan kommunicera

  Att smärtlindra intensivvårdspatienter optimalt är en utmaning då många inte kan kommunicera verbalt under delar av sin vårdtid t.ex. pga. respiratorbehandling. Idag finns validerade instrument för att smärtskatta patienter med kommunikationssvårigheter, ett av dem är Critical Care Pain Observational Tool (CPOT). Den här skriften ger en introduktion om CPOT och författaren Doris Nürnberg Damström delar med sig av erfarenheter av att införa CPOT i den kliniska vardagen.

  Augusti 2015

  Antal
 • Intensivvård - patientinformation

  Intensivvård - patientinformation

  Ursprung och inspiration till den här broschyren kommer från ICUsteps i Storbritannien. ICUsteps är en stödorganisation för patienter som vårdats inom intensivvården och deras närstående.
  Broschyren riktar sig också till personer som arbetar med eller kommer kontakt med intensivvård.

  Januari 2015

  Antal
 • Skrift om varför är det så viktigt att diagnostisera delirium tidigt på IVA-patienter?

  Skrift om varför är det så viktigt att diagnostisera delirium tidigt på IVA-patienter?

  Skriften sammanfattar kunskapsläget kring intensivvårdsdelirium. Här hittar du också beskrivningar för RASS, CAM-ICU, ICDSC och NuDESC - verktyg för det dagliga arbetet på en intensivvårdsavdelnig för att upptäcka delirium.

  December 2013

  Antal
 • RASS och CAM-ICU med CPOT fickfolder

  RASS och CAM-ICU med CPOT fickfolder

  Praktisk fickfolder med RASS-skala och -procedur och CAM-ICU screeninginstrument för delirium, samt CPOT skattningstabell, ett  verktyg för bedomning av smärta hos intensivpatienter.

  Antal
 • RASS och NuDesc med CPOT fickfolder

  RASS och NuDesc med CPOT fickfolder

  Praktisk fickfolder med RASS-skala och -procedur och NuDESC screeninginstrument för delirium, samt CPOT skattningstabell, ett  verktyg för bedomning av smärta hos intensivpatienter.

  Antal
 • Användarstöd för smärtbedömning med CPOT

  Användarstöd för smärtbedömning med CPOT

  CPOT (Critical-Care Pain Observation Tool) används för bedömning av patienter som inte själva kan kommunicera att de har/inte har smärta. Bedömningsskalan finns i våra fickfoldrar, se ovan.

  Här kan du ladda ned en pdf "Användarstöd för smärtbedömning med hjälp av CPOT" som beskriver proceduren mera ingående.

  » Läs mer...
 • Skrift om tidig rehabilitering av IVA-patienter

  Skrift om tidig rehabilitering av IVA-patienter

  Skriften "Tidig rehabilitering av IVA-patienter - utmaningar och möjligheter" av Lars Bergren och Kristoffer Ingeby riktar sig till vårdpersonal på IVA. Tidig rehabilitering av IVA-patienter kräver ett nära teamarbete mellan all personal på avdelningen. I skriften hittar du också kriterier för säker moblisering av IVA patienter.

  April 2017

  Antal
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!