Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Hjärtsvikt

Medicinsk service och utbildningar

Inom området hjärtsvikt erbjuder vi dig bl.a. möjligheten att beställa  vårt informationsmaterial kostnadsfritt.

Här kan du även läsa mer om vår AURORA-utbildning som sätter den akuta hjärtsviktspatienten i fokus. AURORA, en utbildning för dig som möter människor med akut hjärtsvikt. Utbildningen kan skräddarsys efter behov för specialister, ST-läkare eller sjuksköterskor.

Kort om Simdax®

Simdax® - en kalciumsensitiserare med inotrop och vasodilaterande verkningsmekanism. Simdax® ges intravenöst upp till 24 timmar.

  • Förbättrar hemodynamiken*
  • Ger symtomförbättring*
  • Ger kvarstående effekt upp till 9 dagar
    * Jämfört med placebo och dobutamin.
Uppdaterad 29 januari 2019
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material inom hjärtsvikt.

Beställ material

Simdax® (levosimendan) [Rx] 2,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska. EF Kalciumsensitiserare för korttidsbehandling av akut försämrad svår kronisk hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt. Senaste översyn av produktresumé: 2016-12-14. För ytterligare information se www.fass.se.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!