Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Beställ material

 • Produktmaterial

 • Patientinformation

  • Till dig som får behandling med Simdax

   Till dig som får behandling med Simdax

   Skriften vänder sig till patienten som har kronisk hjärtsvikt och får behandling med Simdax (levosimendan). Skriften tar upp fakta om hjärtsvikt och behandling av hjärtsvikt med Simdax .

   Den har faktagranskats av Irina Barbici, överläkare, Capio S.t Görans sjukhus, Stockholm och Per Kvidal, överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

   Antal
  •  
 • Skrifter och temahäften

  • Akut hjärtsvikt

   Akut hjärtsvikt

   Skriven av Bert Andersson, professor och överläkare vid verksamheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Boken ger en aktuell uppdatering av hur patienter med akut hjärtsvikt ska diagnostiseras, utredas och behandlas.

   Boken vänder sig i första hand till läkare och sjukvårdspersonal som har kontakt med patienter med hjärtsvikt.

   September 2017

   Antal
  • Diagnostik av hjärtsvikt inom allmän intensivvård

   Diagnostik av hjärtsvikt inom allmän intensivvård

   Denna skrift syftar till att ge en översikt av hur man på IVA kan bedöma hjärtfunktioner med ultraljud, s.k. critical care EKO, för att tidigt upptäcka eventuell hjärtdysfunktion. Författarna till skriften bidrar på ett föredömligt lättläst och välstrukturerad sätt till ökad förståelse inom ämnet.

   Av Ulrika Ljung Faxén och Niklas Jonsson

   December 2018

   Antal
  • Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion

   Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion

   Skriften sammanfattar på ett enkelt sätt vad vi vet idag om frekvens, orsaker, utredning och behandling av hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

   Kaspar Brosch och Lars Gullestad, Kardiologiska avdelningen, Oslo Universitetssjkhus
   Januari 2017, svensk upplaga janurari 2018

   Antal
  • Skrift: Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion

   Skrift: Hjärtsvikt vid nedsatt njurfunktion

   av Gregor Guron och Maria Svensson, docent och specialistläkare vid njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det kliniska omhändertagandet av patienter med samtidig hjärtsvikt och njurfunktionsnedsättning är ofta en svår utmaning med tanke på den komplexa sjukdomsbilden och den i många fall dåliga prognosen. Syftet med denna skrift är att ge en lättbegriplig översikt över sambanden mellan hjärta och njurar när de sviktar, och även att ge praktiska råd.

   November 2011.

   Antal
  • Skrift: Pulmonell hypertension

   Skrift: Pulmonell hypertension

   Av Björn Kornhall, överläkare och kardiolog vid Kliniken för hjärtsvikt i Lund.

   Skriften är avsedd att ge en överblick över vad pulmonell hypertension innebär och orsakerna bakom, samt när man ska behandla och när man ska remittera vidare till högspecialiserade centra.

   Augusti 2010

   Antal
  • Skrift: Omhändertagande av högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi

   Skrift: Omhändertagande av högriskpatienter inför icke-kardiell kirurgi

   Av Dr Mikael Lindkvist och Dr Brian Cleaver som både är verksamma inom anestesi-och intensivvård vid Södersjukhuset i Stockholm.

   Cirka 234 miljoner kirurgiska ingrepp görs per år runtom i världen. En grupp högriskpatienter står för 80 % av mortaliteten, men bara 15 % av ingreppen. Skriften ger en inblick i patofysiologi, riskbedömning, perioperativ optimering och vätskebehandling. Författarna delger sina erfarenheter och strategier och avslutar med två illustrativa patientfall.

   Januari 2010.

   Antal
  • Skrift: Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel

   Skrift: Omhändertagande av vuxna med medfött hjärtfel

   Av Ulf Thilén, Kerstin Pahlmark och Per Kvidal. Ulf Thilén är ansvarig för GUCH (Grown-Up Congenital Heart disease) mottagningen i Lund och Kerstin Pahlmark ansvarig för den anestesiologiska GUCH-verksamheten i Lund. Per Kvidal GUCH-ansvarig i Uppsala gör en fallbeskrivning.

   Barn som föds med hjärtfel erbjuds idag bättre behandlingsmöjligheter med tidigt korrigerande operationer, vilket innebär att flera uppnår vuxen ålder och flera specialiteter inom sjukvården kommer att träffa dessa patienter.

   Skriften syftar till att sprida och öka kunskapen om den ”nya” patientgruppen GUCH. Tonvikten ligger på cirkulationsfysiologi och hjärtsvikt samt anestesiologiska aspekter vid icke-kardiell kirurgi.

   Augusti 2009

   Antal
  • Skrift: Funktion & livskvalitet

   Skrift: Funktion & livskvalitet

   Av Gerhard Wikström, docent i kardiologi och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Ylwa Wallström, hjärtsviktssjuksköterska och processutvecklare vid Kärnsjukhuset i Skövde.

   Skriften tar upp alternativ med behandlingar och omvårdnad för svårt sjuka hjärtsviktspatienter för att höja deras livskvalitet.

   Utgiven januari 2009.

   Antal
  • Skrift: Natriuretiska peptider

   Skrift: Natriuretiska peptider

   Av Ulf Dahlström, professor i kardiologi och verksam vid Linköpings Universitetssjukhus.

   Skriften sammanfattar var vi står idag när det gäller klinisk användning av NP. Avsnittet monitorering av NP-nivåer för behandling tar upp några exempel på hur NP kan användas som ett hjälpmedel i den kliniska vardagen på en hjärtsviktsenhet.

   September 2008

   Antal
  •  
 •  
 

Din beställning

Din beställning är tom

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!