Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Värk och Feber

Pronaxen och Oriptan

Orion har idag två olika receptfria värktabletter med olika verksamma substanser.

Pronaxen med den verksamma substansen naproxen. Pronaxen tillhör gruppen läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och är smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande.

Oriptan med den verksamma substansen sumatriptan är ett specialläkemedel för dig som har migrän som diagnostiserats av läkare.

Pronaxen® (naproxen) 250 mg [receptfritt läkemedel] till vuxna och barn över 12 år vid lätt till måttlig akut smärta, t.ex. menstruationssmärtor, huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk samt vid ryggvärk och förkylningsfeber. Tabletter 250 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän eller 5 dagar vid smärta. Använd inte Pronaxen utan att rådfråga läkare vid astma, magsår, svår hjärtsvikt, ökad risk för blödning eller under graviditetens 3 sista månader. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé: 2018-08-30. För ytterligare information se www.fass.se.

Oriptan® (sumatriptan) [receptfritt läkemedel] från 18 år vid akut behandling av migränanfall, med eller utan aura. Tabletter 50 mg. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar. Använd inte Oriptan utan att rådfråga läkare om du har hjärt-kärlsjukdomar eller högt blodtryck. Läs alltid bipacksedeln noga före användning. Senaste översyn av produktresumé 2014–04–24. För ytterligare information se www.fass.se.

Uppdaterad 29 januari 2019

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!