Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies här.

Remsima

Medicinsk service

Beställ material kostnadsfritt på vår hemsida, vi har bl.a. en folder som informerar om vad en biosimilar är och förhållandet mellan en biosimilar och ett originalläkemedel (referensläkemedel). Du kan också beställa vår Remsima produktfolder som vänder sig till dig som ska behandla patienter med tumörnekrosfaktor-alfa (TNFα)-hämmaren infliximab.

Viktig säkerhetsinformation: Ta även del av de material som informerar om vad man bör känna till innan förskrivning och användning av Remsima dvs. riskerna (kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar) vid behandling med Remsima. Beställ material kostnadsfritt här.

Den första biosimilaren som är baserad på en monoklonal antikropp

Remsima® är ett immunsuppressivt läkemedel som tillhör gruppen TNFα-hämmare
(ATC kod: L04AB02). Infliximab är en väldokumenterad TNFα-hämmare som funnits
i Europa sedan 1999.1

Remsima är godkänd för behandling av vuxna vid:
• Reumatoid artrit
• Ankyloserande spondylit
• Psoriasisartrit
• Psoriasis

och för behandling av vuxna och barn från 6 år vid:
• Crohns sjukdom
• Ulcerös Colit

Läs mer om Remsima på fass.se.

Referens: 1) Assessment Report Remsima.European Medicines Agency (EMA), 27 juni 2013.

Uppdaterad 7 december 2018
 

Klicka på rutan nedan för att beställa kostnadsfritt material för Remsima.

Denna webbplats är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stämmer detta kan du klicka ja nedan så kommer du in på önskad sida. Klickar du nej kommer du till Orions sidor för allmänheten, som vänder sig speciellt till dig som patient och anhörig.

Välkomna!